|   EN

KOMUNIKAT KOMISJI Nr 1/2020

z dnia 15 października 2020 r.

 

Komisja do przeprowadzenia wyboru reprezentantów pracowników AJP, powołana Zarządzeniem nr 34/0101/2020 Rektora AJP z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru reprezentantów pracowników AJP ogłasza, że w dniach 4-5 listopada 2020 r. odbędą się wybory reprezentantów pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zarządzenia prawo kandydowania oraz prawo oddawania głosu (bierne i czynne prawo wyborcze) posiada pracownik AJP zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy i przynależność do poszczególnych grup pracowników, o których mowa w Statucie AJP.

Kandydatów na reprezentantów pracowników można zgłaszać bezpośrednio do Komisji (pokój 209, ul. Teatralna 25) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mwawrzyniak@ajp.edu.pl w terminie do dnia 28 października 2020 r. Pracownik kandydujący, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wzór oświadczenia udostępnia Komisji za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu poczty elektronicznej).

Zebranie wyborcze dla pracowników AJP świadczących pracę:

  1. w kampusie przy ul. Fryderyka Chopina 52 odbędzie się dnia 4 listopada 2020 r. w godzinach 10:00-14:00, w holu głównym budynku nr 5;
  2. w kapusie przy ul. Teatralnej 25 odbędzie się dnia 5 listopada 2020 r.
    w godzinach 10:00-14:00, w holu głównym budynku nr 1.

 

                          sekretarz Komisji                                                               przewodniczący Komisji

                   mgr Marta Wawrzyniak                                                         mgr Teresa Krassowska

 

Pobierz plik (komunikat 1 kw (1)-skonwertowany.pdf) Komunikat Nr 1/2020 z dnia 15 października 2020 r.

 

 

Back to top