|       |  EN

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa zapraszają na webinarium, pt. Jak Feniks z popiołów – historia życia członków załóg Izraelskich Sił Powietrznych (IFA), którzy przeżyli Holokaust”, które odbędzie się 19 października 2021 r. o godzinie 18.00 w formule.

Link do wydarzenia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a158f19ebecf444b48882809fe4b18989%40thread.tacv2/1633611529230?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%22e13cd903-3e00-49f7-8604-bd7d6a1fc126%22%7d

plakat webinarium Lea Ganor

Back to top