|       |   EN

 

Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. członkiem Rady Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Na zaproszenie prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego, prof. dr hab. Bogusław Jagusiak zasiada w Radzie Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Nauki o bezpieczeństwie są stosunkowo młodą dyscypliną z obszaru nauk społecznych jednak z uwagi na otaczające nas środowisko, niezwykle istotną i podlegającą dynamicznemu rozwojowi. Kierunki studiów związane z bezpieczeństwem cieszą się wielką popularnością, badania naukowe są ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza współczesnych zagrożeń oraz rozwoju społeczeństw wskazuje na ścisłe korelacje w tym zakresie. Prowadzone badania są niezwykle istotne dla rozwoju współczesnej nauki oraz stanowią przyczynek dla rozwoju systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w naszym kraju. Należy spodziewać się stałego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną nauki oraz prowadzonymi w tym zakresie badaniami.

Władze oraz społeczność Naszej Uczelni serdecznie gratulują tak nobilitującego zaproszenia.  

Back to top