|       |   EN

Komunikat Nr 3/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

 

 

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, ze względów bezpieczeństwa zawiesza się wszystkie zajęcia na uczelni od dnia 12 marca br. do dnia 25 marca br. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jaki i słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów.

Jednocześnie informujemy, że Akademia im. Jakuba z Paradyża dołoży wszelkich starań, by umożliwić studentom realizację programu studiów oraz zaliczenia zajęć. W późniejszym czasie zostanie przygotowany komunikat o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Administracja uczelni będzie pracować zgodnie z obowiązującym w Akademii im. Jakuba z Paradyża czasem pracy.

Pomimo zawieszenia wszystkich zajęć, szczegółowy kalendarz czynności wyborczych w zakresie zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów i Senatu w dniu 17 marca br. nie ulega zmianie.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

 

 

Komunikat Rektora w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Back to top