|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

 

Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. członkiem Rady Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Na zaproszenie prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego, prof. dr hab. Bogusław Jagusiak zasiada w Radzie Naukowej Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Nauki o bezpieczeństwie są stosunkowo młodą dyscypliną z obszaru nauk społecznych jednak z uwagi na otaczające nas środowisko, niezwykle istotną i podlegającą dynamicznemu rozwojowi. Kierunki studiów związane z bezpieczeństwem cieszą się wielką popularnością, badania naukowe są ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza współczesnych zagrożeń oraz rozwoju społeczeństw wskazuje na ścisłe korelacje w tym zakresie. Prowadzone badania są niezwykle istotne dla rozwoju współczesnej nauki oraz stanowią przyczynek dla rozwoju systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w naszym kraju. Należy spodziewać się stałego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną nauki oraz prowadzonymi w tym zakresie badaniami.

Władze oraz społeczność Naszej Uczelni serdecznie gratulują tak nobilitującego zaproszenia.  

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z Organizatorami i Partnerami serdecznie zaprasza do udziału w Europejskim Wykładzie Otwartym „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”, który odbędzie się w dniu 14.04.2021 r., godz. 14.00–15.30, na platformie Microsoft Teams (link: https://tiny.pl/r28zd). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. 

Podczas seminarium eksperci będą dyskutować na temat priorytetów Komisji Europejskiej wobec kluczowych wyzwań krajowych, regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Wśród poruszonych zagadnień znajdą się kwestie dotyczące m.in. gospodarki europejskiej, polityki spójności, polityki naukowo-badawczej, polityki równouprawnienia i pozycji międzynarodowej UE.  

Program wydarzenia w załączeniu i poniżej.

Pobierz plik (Program EWO 14.04.2021 PDF.pdf) Program EWO 14.04.2021 PDF.pdf

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/510259377021470/ 

Webinarium "wymiar sprawiedliwości na ziemi lubuskiej 1945 - 1956", które odbędzie się 17 marca 2021 roku od godz. 10.30 w formule on - line
link do spotkania na Skype:

https://join.skype.com/e8gNLhBdomko

 

Program webinarium "wymiar sprawiedliwości na ziemi lubuskiej 1945 – 1956"

10.30 – 10.50 Prof. AJP dr hab. Dariusz A. Rymar (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Akta sądowe w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. i ich dostępność do badań naukowych

10.50 – 11.20 Mgr Tomasz Szafraniec (SSR w Żarach) Pionierzy gorzowskiej Temidy (1945-1950)

11.20 – 11.40 Dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp) Sąd Okręgowy w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli. Organizacja i obsada personalna.

11.40 – 12.00 Mgr Marek Budniak (Uniwersytet Zielonogórski) Orzecznictwo w sprawach osób cywilnych Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w latach 1950-1954.

12.00 – 12.30 DYSKUSJA

 

W dniu 28 stycznia br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego – mgr Waldemar Kaak i mgr Dariusz Maciejewski przeprowadzili badanie będące elementem dysertacji nt. Koncepcji interoperacyjności systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu realizowanej w Wojskowej Akademii technicznej w Warszawie.

Info

Szanowni Studenci!!!!
W ramach Studenckiego Koła Naukowego Historii Prawa, Administracji i Myśli Politycznej organizujemy wykład
dr Dominika Zająca z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Czy można karać, gdy narkotyk leczy? O nielegalnym posiadaniu środków psychoaktywnych w celach medycznych".
Spotkanie odbędzie się na platformie Skype (link: https://join.skype.com/o1lE5GYWGkd) 15 grudnia 2020 godz. 19.30

Uprzejmie informujemy, że zostały dokonane zmiany  w planie zajęć dla kierunku:

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla I roku,

Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla I roku.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z planem.

Back to top