|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Dnia 15 listopada 2021 prof. AJP dr hab. Adam Czabański, pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego poprowadził wykład i szkolenie on-line pt:"Dramat zachowań samobójczych w środowisku szkolnym" dla grupy 32 psychologów z Powiatu szamotulskiego. Wydarzenie było zorganizowane przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Podczas zajęć prowadzący wykład-szkolenie prof. Adam Czabański przedstawił najnowsze dane statystyczne dotyczące zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce (dane do końca września 2021). Psychologowie dowiedzieli się także jakie są oznaki zagrożenia samobójstwem oraz jak można poprowadzić działania w szkole po samobójstwie ucznia. Ważną kwestią było przedstawienie propozycji warsztatów dla młodzieży, która doświadczyła samobójstwa kolegi/koleżanki ze szkoły.

 Dnia 17 listopada 2021 roku wykładowca Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, prof. AJP dr hab. Adam Czabański brał udział w rozmowie na żywo w Klubie Trójki, III Program Polskiego Radia (red. Monika Małkowska) "Czym jest współcześnie inteligencja?"

 Dnia 24 listopada 2021 roku wykładowca Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, prof. AJP dr hab. Adam Czabański brał udział w rozmowie na żywo w Polskim Radiu Kierowców (red. Paulina Olak) "Problematyka depresji i samobójstw wśród młodzieży".

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wykład prof. Angeli Marii Romito z Università degli studi di Bari Aldo Moro dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Tytuł wykładu: The impact of the new pact on migration and asylum on unaccompanied minors. Wykład będzie w formule on-line.
Link do wydarzenia https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRhMjVkMDctYjc3MS00NThjLThmNGQtMGNjNjNlMDhkOTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4a5ffd3-f1a0-45e0-9ac4-f0215ecc7839%22%7d

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wykład prof. Angeli Marii Romito z Università degli studi di Bari Aldo Moro dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Tytuł wykładu: The impact of the new pact on migration and asylum on unaccompanied minors. Wykład będzie w formule on-line.
Osoby zainteresowane wzięciem udziały w wygładzie proszone są o kontakt z dr hab. Aleksandrą Szczerbą, prof. AJP pod adresem email: aszczerba@ajp.edu.pl

Czwartek /4 listopada/ był dniem wizyty grupy studentów Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Lubuskiej Policji. Tematem przewodnim warsztatów był obszar dotyczący funkcjonowania podmiotów i instytucji publicznych w przestrzeni medialnej. Efektywne narzędzia komunikacji społecznej w zarządzaniu jednostką Policji przedstawił Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim - podinspektor Marcin Maludy.

https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/39560,Jak-wspolczesnie-odnalezc-sie-w-swiecie-mediow-Spotkanie-rzecznika-Lubuskiej-Pol.html

 

Back to top