|   EN

Aktualności

logo - Nowoczesne Zarządzanie BiznesemW dniu 23 listopada 2020 roku w godzinach 9:15-10:15 odbyłp się webinarium „Nie stój – inwestuj” na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który przeprowadził Pan Tomasz Bilski - Dyrektor Inwestycyjny w Credit Agricole. W wykładzie wzięli udział studenci i pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego.

VII TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWÓJ NA PERYFERIACHSzanowni Państwo,

zapraszamy na „Transgraniczną Konferencję. Rozwój na peryferiach? Polska-Niemcy-UE wobec kryzysu”, odbędzie się we wtorek 24 listopada 2020 w godz. 9.00 - 15.00 na żywo na ZOOM:

https://kas-de.zoom.us/j/91350622486 


Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w Gorzowie Wielkopolskim, na pograniczu polsko-niemieckim przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Współorganizatorzy: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział Gorzowski oraz Euroregion Pro Europa Viadrina.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie relacji polsko-niemieckich w kontekście wyzwań jakie stoją obecnie przed Europą. Jednoczesne wystąpienia i dyskusje pozwolą na prezentację powyższej problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej w wielu wymiarach: kulturowym, gospodarczym, politycznym i samorządowym. Problematyka planowanych spotkań będzie dotyczyła: przyszłości Unii Europejskiej, relacji polsko-niemieckich, kryzysu pandemicznego, Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, kryzysu klimatycznego, problemów dezinformacji, rozwoju regionów peryferyjnych oraz pogranicza polsko-niemieckiego. Konferencja stworzy przestrzeń debaty o Europie jako wspólnocie wartości, bazującej na solidarności i subsydiarności, a także przyszłości UE w kontekście nowych wyzwań politycznych, klimatycznych i ekonomicznych.

Polacy i Niemcy w Europie - książka monografiaNakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się właśnie monografia „Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume”. Aż pięć rozdziałów tej publikacji stworzyli badacze z Akademii im. Jakuba z Paradyża.


Prof. AJP dr hab. Beata A.Orłowska w rozdziale „Das Studienfach >Interkulturelle und regionale Erziehung< - Vorbereitung zukünftiger Pädagog*innen und Lehrer*innen auf die Arbeit im multikulturellen Umfeld der Grenzregion” przedstawia proces przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Autorka porusza zagadnienie wprowadzenia do programu kształcenia nauczycieli przedmiotu edukacja regionalna i międzykulturowa.

Prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska w rozdziale „Wybrane teksty nowego pogranicza niemiecko-polskiego jako akademicki materiał dydaktyczny” zajmuje się wybranymi metodami przedstawiania literatury nowego polsko-niemieckiego pogranicza w ramach literaturoznawczych kursów akademickich.

W rozdziale autorstwa Prof. AJP dr hab. Arkadiusza Kalina ”Teoretyczne podstawy dydaktyki pograniczy polsko-niemieckich (przykład lubuski)” analizowane są teoretyczne koncepcje  stosowane w dydaktyce polsko-niemieckich pograniczy. Autor przedstawia w nim również naukowo-dydaktyczny projekt przedmiotu literatura pogranicza, od lat realizowany w naszej Uczelni.

Celem rozdziału dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady „Das Fremde als das Eigene wahrnehmen – studentische Workshops und Projekte als praxisbezogene Erforschung der Grenzregion”  jest przedstawienie metod, form i efektów pracy studentów germanistyki i polonistyki, które stosowane są i osiągane w ramach warsztatów i projektów, nakierowanych na kreatywny rekonesans polsko-niemieckiego pogranicza.

Z kolei dr Joanna Dubiec-Stach w rozdziale „Was lesen wir in Straßennamen? Einblicke in die Straßennamengebung in Landsberg an der Warthe/Gorzów Wielkopolski” analizuje zmiany w nazewnictwie ulic Landsberga an der Warthe/ Gorzowa Wielkopolskiego. Dokonana przez autorkę analiza dotyczy różnych okresów, ponieważ miasto to stało się polskie dopiero po 1945 roku.

 

Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume, red. M. Düring, M. Junkier, K. Trybuś, R. Wilpert, Schriften des Zentrums für Osteuropastudien der Universität Kiel, t.10, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2020.

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża  - prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-RaczyńskaSzanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
Gazeta Lubuska ogłosiła plebiscyt "100 wpływowych Kobiet". Kolegium Redakcyjne wyróżniło naszą Panią Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. Jesteśmy dumni, bo Pani Rektor swoją wiedzą, empatią oraz wszechstronnością na każdej płaszczyźnie pokazuje, „że można”.
Dlatego prosimy o przyłączenie się do akcji i oddawanie głosów na naszą Panią Rektor.
Mając telefony w dłoni wpisujemy KGL.84 i wysyłamy pod numer 72355 (koszt: 2,46 zł z VAT).
Głosujcie smsem oraz kilkiem wchodząc w link https://gazetalubuska.pl/.../elzbieta-skorupska.../...
Głosowanie będzie trwać do czwartku, 19 listopada do godz. 20:30.
Dziękujemy ??

Biblioteka Wydziału HumanistycznegoSzanowni Państwo,


Biblioteka Wydziału Humanistycznego nieczynna w soboty do 30.11.2020 r. (14.11, 21.11 oraz 28.11.2020 r.).

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse - logoW dniu 23 listopada 2020 w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się 4 edycja Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020 ONLINE pod hasłem: SPOŁECZNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO. postCOVID2020-2021: STRATEGIA ROZWOJU CZY PRZETRWANIA.


W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszego badania SRK SF: „Transformacja cyfrowa środowiska pracy i rozwoju w sektorze finansowym”.  W wystąpieniach
i dyskusjach będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Jakie nowe wyzwania kryzys pandemiczny postawił przed społecznością sektora finansowego?
  • Czy chcemy być liderem zmiany czy gonić peleton, inwestować czy ciąć koszty?
  • Jaki powinien być nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego i jakie zadania stoją  przed pracodawcami, uczelniami, firmami szkoleniowymi, pracownikami oraz instytucjami publicznymi, aby taki model wspólnie opracować, wdrożyć i stale rozwijać?
  • Jakie działania powinna podjąć SRK SF jako platforma współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy?

 

Zaproszenie kierowane jest do pracowników sektora finansowego: banków, firm ubezpieczeniowych, firm działających na rynku kapitałowym,  nauczycieli akademickich i studentów szkół wyższych, instytucji nadzoru sektora finansowego, przedstawicieli izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze i wszystkich zainteresowanych osób.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Więcej informacji: https://konferencjasrk2020.wib.org.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

dr Andrzej Kuciński

uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

KOMUNIKAT KOMISJI Nr 3/2020

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie wyników w wyborach na reprezentanta pracowników AJP

Back to top