|       |   EN

Zasady korzystania ze wsparcia w zakresie dostosowania warunków i realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności studenta w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Plik do pobrania:
  
Pobierz plik (19-16 ZR załącznik - zasady dostosowania dydaktyki do rodzaju niepełnosprawności.doc) Zasady dostosowania dydaktyki do rodzaju niepełnosprawności

Do pobrania:
 
Pobierz plik (19-16 ZR załącznik nr 1 do Zasad - wniosek o IDS.doc)  Wniosek o Indywidualne Dostosowanie Studiów

Załącznik nr 1 doZasady korzystania ze wsparcia w zakresie dostosowania warunków (…), stanowiących załącznik
do Zarządzenia Nr 10/0101/2016 Rektora AJP z dnia 23 lutego 2016 r.

Do pobrania:
Pobierz plik (19-16 ZR załącznik nr 2 do Zasad - wykaz przedmiotów i nauczycieli do wniosku IDS.doc) Wykaz przedmiotów i nauczycieli do wniosku IDS

Załącznik nr 2 doZasady korzystania ze wsparcia w zakresie dostosowania warunków (…), stanowiących załącznik
do Zarządzenia Nr 10/0101/2016 Rektora AJP z dnia 23 lutego 2016 r.

Plik do pobrania:

Pobierz plik (19-16 ZR załącznik nr 3 do Zasad - opinia lekarska.doc)Opinia lekarska

Załącznik nr 3 doZasady korzystania ze wsparcia w zakresie dostosowania warunków (…), stanowiących załącznik
do Zarządzenia Nr 10/0101/2016 Rektora AJP z dnia 23 lutego 2016 r.

Back to top