Rejestracja internetowa

                kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018        

                  czynna będzie przez cała dobę, do 3 listopada 2017 r.   do godz. 12.00             

                            www.ajp.edu.pl     zakładka: rekrutacja ogólna

 

                              Termin składania dokumentów

                                 od  30 października  do 3 listopada  2017 r.

Miejsce przyjmowania dokumentów od kandydatów:

 

1) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

(administracja I i II stopnia, bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia)

ul. Chopina 52, budynek nr 7, pokój nr 115, tel. 95 721-60-72

 

2) Wydział Ekonomiczny

(finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie I i II stopnia)

ul. Chopina 52, budynek nr 7, pokój nr 122 i 123, tel. 95 721-60-18 lub 95 721-60-50

 

3) Wydział Humanistyczny

(filologia polska I i II stopnia, pedagogika I i II stopnia, filologia, turystyka i rekreacja)

ul. Teatralna 25, pokój nr 121, tel. 95 721-60-82

 

4) Wydział Techniczny

(energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn I i II stopnia)

ul. Chopina 52, budynek nr 5, pokój nr 210, tel. 95 721-60-97

 

otwarte w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.30

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do AJP najpóźniej dnia 3 listopada 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji, jeśli zostanie ogłoszona.

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top