|       |   EN

Grant ze środków na badania młodych naukowców (decyzja 2/2018 Komisji ds. Młodych Naukowców Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – kierownik projektu „Równość jako zasada konstrukcyjna rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Zadania projektowe obejmowały m.in. wygłoszenie referatu pt. „EU gender non-discrimination law: between substantial equality and stereotypes” podczas 2018 International Conference on Gender Studies “Gender (Mis)Representations”, 1-2.12.2018 r. – Cambridge, Wielka Brytania.

1)      Grant ze środków na badania młodych naukowców (decyzja 2/2018 Komisji ds. Młodych Naukowców Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – kierownik projektu „Równość jako zasada konstrukcyjna rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Zadania projektowe obejmowały m.in. wygłoszenie referatu pt. „EU gender non-discrimination law: between substantial equality and stereotypes” podczas 2018 International Conference on Gender Studies “Gender (Mis)Representations”, 1-2.12.2018 r. – Cambridge, Wielka Brytania.

Back to top