|       |   EN

“European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement – CEWSE” (Erasmus+ Center of Excellence, project number 575418-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE, okres realizacji: 01.09.2016 r.-31.08.2019 r.) – członkini zespołu projektowego. W ramach prowadzonych badań analizowała unijnym system władzy, w tym pod kątem realizacji agendy prawno-człowieczej w sferze działań wewnętrznych i zewnętrznych UE.

Back to top