|       |   EN

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 95/0101/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stanowi podstawę prawną działalności Działu Współpracy Międzynarodowej.

 

Zakres działalności Akademii im. Jakuba z Paradyża w sferze współpracy międzynarodowej obejmuje następujące obszary: dydaktykę, naukę, badania i kulturę, a w szczególności uczestnictwo w europejskim programie Erasmus+ (prowadzenie zajęć i udział w szkoleniach pracowników naukowo-dydaktycznych, udział studentów w realizacji części programu studiów), a także krótkoterminowe praktyki studentów, przygotowywanie wspólnych konferencji naukowych,  wydawanie publikacji naukowych, organizowanie spotkań zagranicznych naukowców ze społecznością akademicką Akademii, realizację i wdrażanie efektów badań naukowych  i prac rozwojowych, obronę  prac w ramach podwójnego dyplomu, organizację Konkursu Ortograficznego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy, udział studentów w grach  symulacyjnych z zarządzania przedsiębiorstwem, a także  organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych celebrujących kulturę i zwyczaje innych krajów, jak Festiwal Kultury Europejskiej, czy też  Noc Kreatywnych Umysłów.

Back to top