Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej www.ajp.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów od 15 do 19 października 2018 r.

Oferujemy studia w formie:  stacjonarnej    oraz 26+   i   niestacjonarnej.

 

Oferowane kierunki studiów oraz terminy i miejsce rekrutacji     http://ajp.edu.pl/terminy-i-miejsce-rektutacji.html

Wymagane dokumenty    http://ajp.edu.pl/wymagane-dokumenty.html

Opłata rekrutacyjna      http://www.ajp.edu.pl/oplata-rekrutacyjna.html

Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie Uchwały Senatu AJP Nr 21/000/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

 

Telefony do Dziekanatów (miejsce przyjmowania dokumentów):

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: (95) 721 60 90 lub 727 95 07

Wydział Ekonomiczny: (95) 721 60 50 lub 721 60 18

Wydział Humanistyczny: (95) 721 60 82

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu: (95) 721 60 82

Wydział Techniczny: (095) 721 60 97

Lokalizacja

Kontakt

Back to top