Akademickie Centrum Sportu i Turystyki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. powstało z inicjatywy władz uczelni w roku 2011, przede wszystkim, jako miejsce merytorycznego i organizacyjnego wspierania oddolnych inicjatyw różnych osób i grup ze środowiska akademickiego w zakresie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.  Opiekę nad Centrum sprawuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju – dr Arkadiusz Wołoszyn, nauczyciel akademicki, związany ze sportem i turystyką od wielu lat.

       W ramach Centrum funkcjonują obecnie zarówno sekcje nowopowstałe, jak i działające na uczelni z powodzeniem już od kilku lat: prowadząca działalność szkoleniową Sekcja Nurkowa pod kierunkiem Pana Marcina Cywińskiego oraz Uczelniany Klub Sportowy, którego koordynatorem jest Pan Tomasz Walkowiak. Do nowopowstałych sekcji zalicza się Sekcję Żeglarską w ramach, której Pan Przemysław Nisiewicz prowadzi kurs na patent żeglarza dla studentów. Pani Anna Bezulska – koordynator Sekcji Narciarskiej organizuje dla pracowników i ich rodzin integracyjny wyjazd na narty do Austrii, który odbędzie się w lutym 2012 r. Z inicjatywy JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej na przełomie maja i kwietnia 2012 r. również dla pracowników i ich rodzin planowany jest wyjazd na pielgrzymkę do Włoch. Jeśli zgłosi się wystarczająca ilość chętnych, w ramach Sekcji Turystyczno – Krajoznawczej we wrześniu 2012 r. dla pracowników zorganizowany zostanie kolejny kilkudniowy wyjazd na Litwę (Wilno i okolice).  Sekcja Kajakowa planuje natomiast zorganizować w przyszłym roku dwa spływy: jeden dla studentów, drugi dla pracowników uczelni.

       W obrębie Centrum funkcjonują także sekcje, które mają wiele do zaoferowania bez względu na pogodę, czy też porę roku. Pani Małgorzata Koczorowska, jako koordynator Sekcji Gier i Rozrywek Umysłowych cały czas stara się zachęcić do gry studentów, którzy mogą uczyć się grać w bibliotece, chociażby w brydż czy scrabble, nawet w przerwach miedzy kolejnymi zajęciami. Osoby spoza uczelni również są mile widziane. W planach jest organizacja Turnieju w Scrabble o puchar JM Rektor.

    Osoby preferujące aktywne spędzanie wolnego czasu mogą skorzystać z oferty całorocznych zajęć sportowych proponowanych przez Sekcję Rekreacyjną (koordynator Małgorzata Madej) w Akademickim Fitnessklubie. Zarówno studenci jak i pracownicy mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju grach zespołowych, zajęciach fitness, czy też skorzystania z oferty przygotowanej przez instruktorów na siłowni.

      W planach jest organizacja wystaw fotograficznych o tematyce typowo sportowej. Jedną z pierwszych wystaw będzie zorganizowana na wiosnę, w budynku Biblioteki Głównej wystawa zdjęć sekcji nurkowej. Kolejne zgłoszenia w tej sprawie przyjmuje Dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Sławomir Jach.

     Akademia im>Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dysponuje bardzo dobrym  zapleczem sportowo – rekreacyjnym, które jest  wykorzystywane również na potrzeby Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki. Na organizację szeregu imprez sportowo – rekreacyjnych pozwala chociażby pełnowymiarowa, dzielona na dwie części sala sportowa z nagłośnieniem oraz pełnowymiarowe wielofunkcyjne boisko tartanowe.

     Wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu przy wsparciu Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki jest ogromy, dlatego zachęca się wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników uczelni do współpracy oraz zgłaszania własnych inicjatyw. Jest to doskonała okazja do rozwoju, wśród ludzi o ciekawych zainteresowaniach. Poza tym koordynatorzy poszczególnych sekcji to ludzie mający wiele do zaoferowania, więc warto z ich wiedzy korzystać.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top