|   EN

W środę 15 maja br. zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza”, której organizatorami byli: Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii  im. Jakuba  z  Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski we współpracy z  Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu  im. Wasyla Stefanyka  w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Obrady odbywały się w dniach 14-15 maja 2019 roku  w Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim. Wygłoszone referaty dotyczyły zagadnień dziedzictwa kulturowego pogranicza, ale także językoznawstwa, literatury, pedagogiki, socjologii, historii, polityki oraz turystyki. Była też okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. W konferencji wzięli udział badacze z kraju oraz z zagranicy.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz  program Unii Europejskiej „ Erasmus +”.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim Uczestnikom konferencji. Szczególne podziękowania kierują do Prelegentów za bardzo interesujące wystąpienia.

 

dr H. Uchto

 

Fotorelacja: Monika Stefanek

Back to top