|   EN

W dniu 08.05.2019 r. odbyły się warsztaty z gier symulacyjnych przez Biuro Karier AJP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzowie Wielkopolskim. W zajęciach wzięli udział studenci I roku kierunku Informatycznego Wydziału Technicznego AJP. W tematykę gier symulacyjnych wprowadzili uczestników przedstawiciele MCK – Lech Idziaszek i Edyta Kozłowska.

 

W trakcie gry „Chłopska Szkoła Biznesu” studenci wcielili się w role piekarzy, tkaczy i kowali. Ich zadaniem było zgromadzenie jak najważniejszego majątku. Produkowali towary, handlowali na jarmarku oraz organizowali wyprawy handlowe. Na majątek gracza składały się karty złotych górskich, karty chlebów, karty płócien, karty bryk. Zwyciężył gracz, któremu udało się zgromadzić największy majątek.

W trakcie gry studenci rozwijali kompetencje i umiejętności pracy w zespole, myślenia matematycznego, inicjatywności i przedsiębiorczości.

 

Back to top