W wydawnictwie naukowym Peter Lang ukazała się właśnie anglojęzyczna monografia autorstwa dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz Prof. dr hab. Adama Czabańskiego: (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): „The Self-Immolation of Oskar Brüsewitz Compared to Other Suicides Commited as a Political Protest”. 

Autorzy obrali sobie za cel zbadanie działalności niemieckiego pastora ewangelickiego Oskara Brüsewitza, który dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko demoralizacji i ateizacji młodzieży w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Ponadto badane są tu także inne zjawiska  samospaleń dokonanych z pobudek politycznych, do jakich doszło w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowowschodniej. Książka porusza problem słabo opisany w światowej literaturze suicydologicznej. W świecie zachodnim wiele opisanych w niej spraw nie jest znanych. Studium szczególnie może zainteresować nie tylko suicydologów ale także politologów, historyków i kulturoznawców a także ludzi zafascynowanych heroicznymi czynami niezwykłych postaci. Jedną z takich postaci był Oskar Brüsewitz, który jest symbolem walki o wolność i te wartości, które są szczególnie bliskie społeczeństwom wolnego świata. Warto nadmienić, że wśród recenzentów wydawniczych książki znalazła się Prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska. Książka trafiła do zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress) w Waszyngtonie oraz Niemieckiej Biblioteki Narodowej (Deutsche Nationalbibliothek) we Frankfurcie nad Menem i Lipsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top