27 września 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa Wychowanie przez sport – O funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego – teoria a praktyka.

Konferencja zorganizowana została przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbywała się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Wojewody Lubuskiego, Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Celem konferencji była analiza różnorodnych aspektów funkcjonowania ucznia w szkole sportowej/mistrzostwa sportowego, m.in. w kontekście jego rozwoju psychofizycznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wychowawczej. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, trenerzy, psycholodzy i pedagodzy szkół woj. lubuskiego.

W czasie konferencji swoje badania zaprezentowali naukowcy z różnych ośrodków badawczych z całej Polski. W referatach podjęto m. in. takie zagadnienia jak: relacje trener-zawodnik, rola psychologa sportu w procesie treningowym, kształtowanie gotowości sportowej u gimnazjalistów, uczeń zdolny i uczeń z trudnościami w nauce a talent sportowy, ocena zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej uprawiającej sport, wychowawcze funkcje sportu, szanse i wyzwania związane z nową podstawą programową.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top