|   EN

Nauka

Na zdjęciu: studenci AJP z tablicami z napisami: #studiujznami i #ajpgorzówPowołując się na komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., w którym Minister na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.z 2020 r. poz. 349).

miniwarsztaty języka migowefoStudenci! Studentki!
Zapraszamy na MINIWARSZTATY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
Cykl warsztatów składa się z 7 spotkań (w terminach: 3.03., 11.03., 18.03., 25.03., 8.04., 15.04., 22.04 w godz. 16.00-18.30) w formie stacjonarnej w kampusie przy ul. Teatralnej 25.
Chęć udziału w warsztatach (całym cyklu) należy zgłaszać w wiadomości na bon@ajp.edu.pl.
*Liczba miejsc ograniczona.
**Pierwszeństwo zapisu na warsztaty mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach.

zdjęcie przedstawia dr hab. Aleksandrę SzczerbęW dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała dr Aleksandrze Szczerbie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!!!

Szanowni Państwo!

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza, która odbędzie się w dn.             11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Dziedzictwo pogranicza 2021, komunikat akt. (1).doc

Dziedzictwo pogranicza 2021, komunikat ANG..pdf

Dziedzictwo pogranicza 2021, zgłoszenie.doc

rzut ekranu ze spotkania onlineO współczesnych trendach w świecie mediów opowiedziała studentom AJP Aleksandra Klich-Siewiorek, dziennikarka „Gazety Wyborczej” i redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”.


W trakcie spotkania padła propozycja nawiązania stałej współpracy dziennikarskiej ze studentami, którzy planują karierę w mediach. Wkrótce ogłosimy też wspólny konkurs na artykuł. Nagrodą będzie publikacja w „Wysokich Obcasach” i honorarium autorskie.

Szczegóły niebawem!

Okładka książki "Prusy. Pięć wieków"„Prusy. Pięć wieków” to kolejna książka prof. dra hab. Grzegorza Kucharczyka – Prorektora ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


 Autor na 800 stronach książki opisuje dzieje państwa Hohenzollernów, które zmieniały się na przestrzeni wieków, poczynając od XVI kończąc na XX wieku. Losy Hohenzollernów związane były dziejami państwa polskiego. Historyk opisał przemiany polityczne, ale nie zapomniał o ważnej roli aspektów dotyczących kultury, społeczeństwa i gospodarki. Książka jest obszerna, ale czyta się ją bardzo dobrze. Język jest daleki od żargonu naukowego, a na jej kartach można dowiedzieć się o wielu ciekawostkach z dziejów Prus. Autor zamieścił specjalne ramki zatytułowane „rzut oka na”, w których opowiada m.in. o tym, dlaczego Prusacy tak bardzo nie lubili Polek i czym była opracowana przez pruskich uczonych „machina tytoniowa”.

O tym wszystkim i o wielu innych sprawach można przeczytać w książce prof. Grzegorza Kucharczyka.

Doskonała lektura nie tylko na czas kwarantanny.

Książkę wydało wydawnictwo Bellona.

Okładka książki profesora Janusza Farysia22 grudnia 2020 r., po raz czwarty, Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau przyznał nagrody i wyróżnienia w Konkursie Historycznym.

Minister na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej, nagrodził i wyróżnił prace naukowe i popularnonaukowe wydane w 2019 roku, w tym w kategorii "Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji" Janusza Farysia – profesora Akademii im. Jakuba z Paradyża, za książkę Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, IPN, Szczecin-Warszawa 2019.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top