W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” poświęcona szeroko rozumianej problematyce zagadnień obejmujących edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę.

 

            Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego, a tematem tegorocznych obrady były determinanty  zdrowia dzieci i młodzieży.

            Do wystąpień zakwalifikowano 21 referatów z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,  Akademia im. Jakuba Z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

            Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof.nadzw. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, Dziekan Wydziału Humanistycznego wraz z prof. nadzw. AJP dr hab. Beatą Orłowską, Kierownikiem Katedry Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego.

             W sesji plenarnej wysłuchano wystąpień prof. nadzw.US  dr hab. Danuty Umiastowskiej „ Przygotowanie dziecka do całożyciowej aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia”, prof. nadzw. UZ dr hab. Lidii Kataryńczuk - Mania  na temat „ Muzyka a zdrowie z perspektywy pedagogicznej”, dr Joanny Ratajczak z Uniwersytetu Szczecińskiego „Rola rodziców dziecka z nadmierną masą ciała w przygotowaniu do zmiany postawy wobec aktywności ruchowej”, a także dra Krzysztofa Prętkiego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z referatem „ Problematyka zdrowia dzieci i młodzieży na łamach czasopisma Opieka nad dzieckiem w okresie Drugiej Rzeczpospolitej”.

            Różnorodność tematów wystąpień sesji plenarnej wprowadziły słuchaczy w zagadnienia prezentowane w części drugiej konferencji, której obrady prowadzone były w czterech równoległych sekcjach. Po raz drugi mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień studentów, którzy reprezentowali Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski i  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszą uczelnię reprezentował student II roku pedagogiki Ariel Krokosz (współautorką referatu była studentka Magdalena Jastrzębska).

             Po raz pierwszy konferencji towarzyszyły warsztaty przeprowadzone przez prof.dr hab. Joannę Kruk-Lasocką i mgr Annę Suchon z udziałem zaproszonych gości, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Gorzowa Wielkopolskiego i studentów naszej uczelni. Warsztaty nt. „Jak możemy zmienić baumanowski supermarket na farmer`s market?” pokazały naszym studentom i uczestnikom konferencji możliwości pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

            Podsumowania i oficjalnego zakończenia konferencji dokonała prof. nadzw.AJP dr hab. Beata Orłowska , Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, zapraszając uczestników na kolejną, piątą edycję za dwa lata.
                                                                                        

                                                                                                                       Dr Danuta Godlewska

                                                                                                           St. II r.pedagogiki Martyna Ulatowska    

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top