|       |  EN

Konferencje i seminaria

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wykład prof. Angeli Marii Romito z Università degli studi di Bari Aldo Moro dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Tytuł wykładu: The impact of the new pact on migration and asylum on unaccompanied minors. Wykład będzie w formule on-line.
Osoby zainteresowane wzięciem udziały w wygładzie proszone są o kontakt z dr hab. Aleksandrą Szczerbą, prof. AJP pod adresem email: aszczerba@ajp.edu.pl

dr Waldemar Zakrzewski reprezentował Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP na VI. Medialnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Decyzje w sytuacjach zagrożeń" zorganizowanej w dniu 17 listopada w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Celem Konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, technicznych, personalnych i innych.
W ramach obrad poruszone zostały następujące zagadnienia:
- determinanty i uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
- reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne – teoria i praktyka,
- podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
- zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji,
- niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych,
- prawne i ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji,
- psychologiczne aspekty podejmowania decyzji,
- społeczne, etyczne i moralne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
- bezpieczeństwo międzynarodowe,
- ryzyko wynikające z udziału w wojnie hybrydowej i działaniach poniżej progu wojny,
- ryzyko w kontekście uwarunkowań wynikających z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych,
- ryzyko w trakcie wykonywania zadań w ramach misji pokojowych, 
- techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.
w trakcie obrad zaprezentował wykład pt. "Zarządzanie ryzykiem determinantą bezpieczeństwa pracy patrolu saperskiego"
AWL

W dniu 10 listopada 2021 roku pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Infocommunication 2021” w Budapeszcie. Organizatorem tego wydarzenia był University of Public Service Ludovika. Miała ona charakter hybrydowy.

Pracownicy naszego Wydziału: dr Tomasz Marcinkowski i dr Juliusz Sikorski wzięli udział w obradach I panelu. Przedstawili wystąpienie zatytułowane: European Union’s policy towards COVID-19 crisis in 2020 and the Russian contribution to infodemia. W trakcie obrad w tej części konferencji udział wzięli także: prof. dr László Kovács (A Magyar Honvédség  Kiberképességei), prof. dr Zoltán Rajnai (A kiberbiztonság kormányzati feladatai, kihívások és trendek a biztonságban), dr Sándor Magyar (Kiberbiztonság a szervezetek stratégia alkotásában), László Dózsa (A NATO Összekapcsolt Műveleti Infokommunikációs Hálózat kezdeményezés hazai megvalósításának időszerű kérdései), dr Diána Daczi (A műholdas kommunikáció szabályozási alapjai és egyes trendjei), János Pölöskei (C4I Capabilities of the Hungarian Defence Forces, Force Development and Procurement Challenges) oraz Herve Napoletano (HTZ - The reference tool for electronic warfare and tactical communications).

W dalszej części konferencji odbyły się dwa kolejne panele. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Olova Carlssona (Military Spectrum Management with the WRAP Software), dr Tibora Farkasa (The challenges of Military Education System: National ICT officer training) oraz Istvána Szabadföldi (Military Operation Planning supported by Artificial Intelligence).

W dniu 19 października 2021 r odbyło się webinarium, którego prelegentką była
dr Lea Ganor  starszy badacz i koordynator Forum Polska – Instytutu Badań nad Holokaustem Uniwersytetu Bar Ilana w Izraelu.

Tytuł wystąpienia: Jak Feniks z popiołów – historia życia członków załóg Izraelskich Sił Powietrznych (IFA), którzy przeżyli Holokaust. Lea GanorLeas

W seminarium uczestniczyli  przedstawiciele krajowych i międzynarodowych uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz Ambasady RP w Izraelu.

webwebinarium2021 10 19

W dniach 28-29 października 2021 r. studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego wzięli udział w wizycie studyjnej na Brandenburskim Uniwersytecie Technologicznym w Cottbus-Seftenberg podczas której:

  - wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem uczelni,

   -zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji sprawujących pieczę nad uchodźcami.

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze uprzejmie zapraszają na wykład adw. dra hab. Macieja Taborowskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, zatytułowany „Polscy sędziowie w Luksemburgu. Prawo UE jako tarcza w walce o praworządność”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) w godz. 17:30-19:00 na platformie ZOOM, link do spotkania: https://zoom.us/j/96117342969.

W roli moderatorów wystąpią: r.pr. dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP oraz Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy ORA w Zielonej Górze adw. Magdalena Pająk.

Maciej Taborowski – adwokat,  dr hab. nauk prawnych, pracownik Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji UW; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentujący RPO m.in. w postępowaniach przed TSUE, ETPCz i TK;  autor monografii Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2019  (link: Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, 2019 (książka, ebook PDF) - Profinfo.pl).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top