|       |   EN

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich oraz Fundacji Konrada Adenauera zapraszamy na Konferencję Naukową "Wojna w Ukrainie i jej wpływ na państwa i współczesną demokrację".
Współorganizatorzy: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Akademickie Centrum Ukrainoznawcze AJP, Regionalny Ośrodek debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
Odbędzie się ona w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2022.
Pierwszy dzień konferencji (30.11.2022) będzie miał formę zdalną (15.30-19.30) - poniżej link do wydarzenia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akETqil94jREKeCK91jpQn0lkIQhZY1pDoXLlfQuXXLw1%40thread.tacv2/1669243396662?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%22a34d2457-5b71-4baa-86bf-4931532d4714%22%7d

Obrady drugiego dnia konferencji (1.12.2022) odbędą się w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej AJP w godz. 9.30 - 14.45.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załaczniku.

Zapraszamy

W imieniu Organizatorów

dr Tomasz Marcinkowski

Pobierz plik (draft konferencji.pdf)draft konferencji.pdf

Back to top