|   EN

Komunikat Nr 7/140/2020 

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża  
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie odstąpienia od czasowego ograniczenia funkcjonowania administracji Akademii im. Jakuba z Paradyża 

 

 

Zobowiązuje się pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ich bezpośrednich przełożonych (kierowników jednostek AJP) do odstąpienia od wykonywania pracy zdalnej i stawienia się w miejscu pracy, począwszy od dnia 20 kwietnia br., w celu rozpoczęcia wykonywania obowiązków służbowych na terenie AJP (z ewentualnym ograniczeniem czasu przebywania na terenie AJP). Powyższe zobowiązanie nakłada się również na pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.  

W uzasadnionych sytuacjach, za zgodą bezpośredniego przełożonego, dopuszcza się możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej przez  pracownika niebędącego nauczycielem akademickim z zachowaniem obowiązku przesyłania sprawozdań z pracy zdalnej, o którym mowa w Komunikacie Nr 6/140/2020 Rektora AJP z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz obowiązku przedkładania sprawozdań z pracy zdalnej. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 
 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska 

Back to top