Pliki do pobrania:

Pobierz plik (Plan studiów - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka.pdf)Plan studiów - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Charakterystyka studiów podyplomowych

Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna), oddziałach „zerowych” (o ile takie zostaną powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych), do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacji) oraz w zakresie terapii pedagogicznej dziecka jako dodatkowego przedmiotu, który daje uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w zespołach przedszkolnych, grupach i klasach integracyjnych.

Połączenie danych specjalności z terapią pedagogiczną (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach), pozwala słuchaczom rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nie tylko z dzieckiem mającym różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i klasach I-III, ale także doskonalą codzienną pracę nauczyciela z dzieckiem i jego środowiskiem. Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane.

Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, terapii pedagogicznej, a także podstaw logopedii, i wspierania dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dydaktyczną i terapeutyczną w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez nauczycieli z różnych ośrodków akademickich z Polski, a także przez specjalistów (psychologów, pedagogów) z wieloletnim stażem czynnie pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną dziecka realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Dają słuchaczom możliwość weryfikowania teorii z praktyką pedagogiczną. Dlatego też, realizacja treści kształcenia jest ściśle powiązana z realizacją praktyk *ogólnopedagogicznych, metodycznych oraz w zakresie terapii pedagogicznej dziecka.

Adresaci:

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, a także dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) a nie posiadających przygotowania psychologiczno pedagogicznego i dydaktycznego w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III.

 

*istnieje możliwość zwolnienia z praktyk po uzgodnieniu warunków z opiekunem praktyk.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top