|       |   EN

W Bibliotece Głównej AJP oferujemy ponad 70 tys. skatalogowanych książek, których dostępność można sprawdzić w Internecie. Jest to księgozbiór gromadzony przede wszystkim w działach odpowiadających kierunkom i specjalizacjom, w jakich uczelnia prowadzi kształcenie. Są więc: ekonomia z zarządzaniem, prawo i administracja, informatyka, turystyka, nauki pedagogiczne, społeczne, medycyna, nauki techniczne oraz języki obce. Księgozbiór jest rocznie powiększany o ok. 5 tys. książek pochodzących z zakupów, ale także z darów i wymian międzybibliotecznych (np. z Uniwersytetem Szczecińskim). Biblioteka posiada również 127 tytułów fachowych czasopism z zakresu prowadzonych kierunków.
Katalog tworzony jest przy pomocy kompleksowego programu zarządzania biblioteką PROLIB, który spełnia wszystkie standardy przyjęte w bibliotekarstwie międzynarodowym. PROLIB współpracuje z systemem ochrony księgozbioru RFID opartym na technologii chipowej. Jego zastosowanie w bibliotece umożliwia pełne wykorzystanie studenckiej legitymacji elektronicznej (stworzonej w technologii chipowej), automatyzację wypożyczeń oraz szybką inwentaryzację i identyfikację zbiorów.

 

W czytelni profesorskiej oraz na poziomie II jest dostęp do bazy danych z prawa i administracji LEX. Zakupiono licencje do baz danych w językach obcych, które są dostępne na terenie Uczelni – Ebsco, Elsevier, Scopus.
Zbiory biblioteki są skatalogowane i udostępnione w Internecie w systemie PROLIB. Katalog jest dostępny na naszej stronie internetowej –OPAC-PROLIB. Oferujemy również funkcję zamawiania i rezerwowania książek on-line.

 

Poziom 0
Zorganizowano tutaj szatnię dla 200 osób i nowoczesny magazyn na zbiory biblioteczne (na 100 tys.) wyposażony w system regałów kompaktowych przesuwnych oraz urządzenia do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności powietrza. Pomieszczenie magazynowe jest chronione przez systemy alarmu antywłamaniowego i p.poż, a transport książek odbywa się windą towarowo-osobową.

 

Poziom 1
W całej bibliotece (oprócz magazynu) obowiązuje wolny dostęp do półek. Nie istnieje również sztywny podział na wypożyczalnię i czytelnię. Czytelnicy posiadający legitymację elektroniczną mogą samodzielnie – bez pomocy bibliotekarza – wypożyczać książki. Jest to możliwe dzięki elektronicznemu „samowypożyczaczowi”, ze względu na wygląd zwanemu potocznie „bankomatem”. Wystarczy włożyć legitymację do podajnika, by na ekranie pojawiła się cała historia wypożyczeń danego czytelnika. Położenie wybranych książek na specjalnej półce i wciśnięcie klawisza „wypożycz” kończy procedurę.

Na tym poziomie znajduje się 15 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu optycznego PIONIER (sieć akademicka) i dwa wielofunkcyjne urządzenia do powielania (ksero, skaner, drukarka) dostępne dla wszystkich czytelników. wielofunkcyjne urządzenia do powielania (ksero, skaner, drukarka) dostępne dla wszystkich czytelników.

 

Poziom 2
Zorganizowano tutaj wypożyczalnię międzybiblioteczną ze stanowiskiem ds. informacji naukowej. Jest też 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Podobnie jak na poziomie 1, czytelnicy mają do dyspozycji dwa urządzenia powielające. Jest też mała „klasyczna” czytelnia (20 stanowisk)

 

Poziom 3
Na tym poziomie znajduje się sala konferencyjna z zapleczem na 50 osób oraz pomieszczenia merytoryczno-administracyjne: Gabinet Dyrektora, Dział Gromadzenia i Opracowania oraz Dział Bibliografii Naukowej.

 

Budynek biblioteki jest przyjazny czytelnikowi , nie tworzy barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Dostęp do każdego poziomu jest możliwy windą .Organizacja biblioteki nie tworzy również barier psychologicznych – wolny dostęp do półek, automatyzacja wypożyczania, samoobsługa , brak sztywnych podziałów przestrzeni biblioteki tworzy dogodne warunki do pracy w indywidualnie dobranej przestrzeni.

 

 

Back to top