|   EN

Wydział Humanistyczny AJP

Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zapraszają

pracowników i studentów na seminarium naukowe

pt. Duchowość a stan zdrowia

z udziałem Gości z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska), które odbędzie się 

15 października 2018r., godz. 11.45-13.15,  sala nr 210

 

 

Problematyka seminarium naukowego obejmuje zagadnienia związane z wybranymi aspektami duchowości (egzystencjalność, sens życia, samodystans, samotranscendencja, wolność,  wartości, religijność, przebaczenie) i zdrowia.

 

Prelegenci:

  1. prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch - Zdrowie a czynniki egzystencjalne;
  2. doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. - Skutki zdrowotne   cyberprzemocy;
  3. dr Dorota Skrocka - Przebaczenie w kontekście zdrowia;
  4. dr Jolanta Gebreselassie - Terapia logopedyczna  a zdrowie;
  5. Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. - Zdrowie jako determinanta zachowań w czasie wolnym;
  6. prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska – Religijność  a tożsamość;
  7. prof. nadzw. dr hab. Ewa Ryś - Edukacja zorientowana na sens egzystencji.

 

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz plik (Międzynarodowe seminarium naukowe.pdf) Międzynarodowe seminarium naukowe.pdf

Back to top