Pobierz plik (TELC deklaracja.doc)TELC deklaracja

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim posiada licencję na przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów językowych (TELC).

Egzaminy i certyfikaty TELC powstały w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opracowany przez Radę Europy i są instrumentem służącym opisowi umiejętności i kompetencji językowych użytkowników języka obcego dla celów międzynarodowego charakteru rynku pracy.

TELC jest administrowany przez organizację non-profit Telc GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, stowarzyszoną w ALTE - europejskiej organizacji nadającej certyfikaty językowe będącą członkiem ALTE, stowarzyszenia europejskich organizacji nadających certyfikaty językowe.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego, obejmują tematykę z różnych dziedzin życia codziennego i zawodowego, kładą nacisk na umiejętność komunikowania.

Certyfikaty TELC są uznawane na arenie międzynarodowej, ponieważ spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz inne osoby, których charakter wykonywanej pracy wymaga potwierdzenia posiadanych kompetencji językowych.

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim można przystąpić do egzaminów TELC z języków angielskiego i niemieckiego na następujących poziomach zaawansowania:

poziom podstawowy: telc English A1, telc English A2, telc  Deutsch A1,  telc  Deutsch A2
poziom średniozaawansowany:  telc English B1, telc English B2, telc  Deutsch B1, telc Deutsch B2
poziom średniozaawansowany o profilu zawodowym: telc English B1 Business, telc English B2 Business, telc  Deutsch B1+Beruf, telc  Deutsch B2+Beruf
       

Certyfikaty można uzyskać po zdaniu egzaminu sprawdzającego cztery sprawności językowe:

  • słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Egzamin składa się z dwóch części:  pisemnej i ustnej. Część pisemna to zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz wykazanie się umiejętnością pisania tekstów właściwych dla danego poziomu zaawansowania językowego. Część ustna to rozmowa w j. obcym przed dwoma egzaminatorami posiadającymi licencje egzaminatorów TELC.

Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem, część ustną oceniają egzaminatorzy obecni na egzaminie.


Oferowane egzaminy są odpłatne. Ich koszt zależy od liczby osób przystępujących do danego egzaminu oraz wybranego poziomu biegłości językowej i wyniesie ok. 500-650 PLN. Ostateczna kwota zostanie ustalona po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty  (szczegółowe informacje otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia).

Wykładowcy prowadzący lektoraty języków obcych oferują pomoc w zakresie omówienia formy i wymagań egzaminu w poszczególnych jego częściach.
 
Osoby zamierzające przystąpić do wybranego egzaminu w późniejszym terminie informujemy, iż kolejna sesja egzaminacyjna zostanie otwarta zgodnie z potrzebami, po skompletowaniu kolejnej grupy zainteresowanych osób.

Wykładowcy prowadzący lektoraty języków obcych przyjmują również zgłoszenia na realizację kursów językowych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, pragnących nauczyć się języka obcego od podstaw lub utrwalić zdobyte umiejętności, jak i do firm i instytucji.

Więcej informacji dotyczących egzaminów TELC można znaleźć na oficjalnej stronie TELC www.telc.net

PK

Lokalizacja

Kontakt

Back to top