W dniu 13 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja naukowa  Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń zorganizowana przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,  współorganizatorem był Lubuski Klaster Metalowy. Konferencji patronowała  JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska. Komitet Naukowy konferencji tworzyli Profesorowie Wydziału Technicznego Uczelni prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h. c. mult. , prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak i prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka.

 

Tematyka konferencji obejmowała najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń. Coraz więcej jest bowiem firm, które sukces rynkowy zawdzięczają bezcennym wartościom niematerialnym, a w szczególności zasobom w postaci patentów, zgromadzonej wiedzy, wzorów użytkowych, znaków firmowych i opanowanych technologii, a także unikatowemu wyposażeniu i zaplanowanym inwestycjom. Nadal przewodnim tematem konferencji będą innowacje, jak było w przypadku konferencji poprzednich lat, teraz zebrane pod nazwą Przemysł 4.0, będącego komplementarnym wykorzystaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwarzania. Finalnym efektem takiego podejścia będzie w przyszłości smart factory, która wykorzystywać będzie algorytmizację problemów oraz digitalizację procesów i urządzeń.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Władz Uczelni i Wydziału Technicznego dokonał Dziekan WT Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak. W tej części konferencji miała miejsce miła uroczystość. Prezes Oddziału Gorzowskiego SIMP inż. Włodzimierz Fleischer z Dziekanem WT prof. dr hab. inż.  Mirosławem Urbaniakiem, przekazali nagrody Laureatom Konkursu SIMP Oddział Gorzów Wielkopolski i konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Głównego SIMP za najlepsze prace dyplomowe z mechaniki w roku akademickim 2016/2017, laureaci to inżynierowie: Wojciech Jasinowski i Krzysztof Orzeł. Listy gratulacyjne otrzymali także promotorzy wyróżnionych prac dyplomowy i JM Rektor AJP Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska.

Prezentacja zgłoszonych  na konferencję referatów odbyła się w dwóch sesjach, w sumie 18 wystąpień. Tematyka ich była ściśle wiązała się z  zagadnieniami nowego, innowacyjnego podejścia do stawiania i rozwiązywania problemów inżynierskich. Wykład otwierający konferencję Profesora Wojciech Kacalaka – Wybrane problemy algorytmizacji i optymalizacji procesów tworzenia i wdrażania innowacji dobrze ilustrował zagadnienia Przemysłu 4.0, będące tematyką konferencji. W kolejnych wystąpieniach Profesorowie Wydziału Technicznego: Andrzej Błaszczyk, Ryszard Wójcik, Mirosław Urbaniak, Marek Soiński, Grzegorz Szwengier, Maciej Majewski prezentowali najnowsze osiągnięcia naukowe ściśle związane z tematyką konferencji: innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie. W konferencji wzięli udział przedstawicielu innych Uczelni – Politechniki Poznańskiej i Opolskiej oraz firm, uzupełniając tematykę konferencji o zagadnienia praktycznych rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0, przykładem prezentacja Profesora Michała Wieczorowskiego: Wykorzystanie tomografii komputerowej w metrologii.

Część prac była prezentowana w postaci posterów – 9 prezentacji. Cieszy udział Naszych studentów wraz z nauczycielami akademickimi w przygotowaniu posterów. To dobry początek dla własnych przemyśleń związanych z problemami innowacji.

W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nauczyciele akademiccy i przedsiębiorcy. Wszyscy znaleźli wiele ciekawej wiedzy w wygłaszanych referatach i przedstawianych posterach, która zapewne będzie inspiracją do twórczych działań.

W ramach konferencji, Partnerzy konferencji firmy: ITA z Poznania i RAControls z Katowic, w  pracowniach Laboratorium Środowiskowego, prezentowały własne rozwiązania związane z tematyką konferencji.

Dr Wojciech A. Sysło

Lokalizacja

Kontakt

Back to top