|   EN

W dniu 26 listopada w Auli im. prof. S. Kirkora odbyło się  POLSKO-NIEMIECKIE FORUM REGIONALNE oraz III TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?". Organizatorami tych wydarzeń były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizują w dniu 26 listopada roku. Partnerem była Fundacja Konrada Adenauera. Współpraca: Miasto Gorzów Wielkopolski, Business and Innovation Centre GmbH (Frankfurt Oder), Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni. Patronat honorowy nad Forum i Konferencją objęli: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Uroczystego otwarcia Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Na wstępie głos zabrali także: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz pełnomocnik Zarządu organizacji Lubuscy Pracodawcy Henryk Maciej Woźniak. Pierwszy panel Polsko-Niemieckiego Forum Regionalnego był moderowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Czachóra (WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża), który wygłosił wprowadzenie nakreślając problematykę dyskusji.

W pierwszym panelu Forum jako pierwszy swoje wystąpienie przedstawił prof. dr hab. Bogdan Koszel, kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM w Poznaniu, który wskazał pola konfliktów i płaszczyzny współpracy między Polską i Niemcami w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa. Następne głos zabrał prof. Ragnar Leunig, były Dyrektor Instytutu Europejskiego w Bocholt w Niemczech, który podzielił się swoją wiedzą naukową i doświadczeniem praktycznym na temat współpracy na pograniczu niemiecko-holenderskim. Następnie prof. nadzw. dr hab. Michał Kosman z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dokonał analizy polskiej i niemieckiej polityki wschodniej w ostatnim okresie. Na zakończenie panelu prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast Dyrektor Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą opisała problematykę „Polnische Wirtschaft” i „German Mittelstand” w odniesieniu do kryzysu ekonomicznego.

Drugi panel Forum dotyczył problematyki gospodarczej i był moderowany przez dr Małgorzatę Trocką Dziekana Wydziału Ekonomicznego. Reprezentujący firmę wpt Europe GmbH dr Stefan Wallentin z Berlina wskazał na znaczenie energetyki opartej o źródła odnawialne w kontekście rozwoju na peryferiach. Następnie swoją perspektywę i doświadczenia wspólpracy w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina przedstawili dyrektorzy: Toralf Schiwietz z Frankfurtu nad Odrą oraz Krzysztof Szydłak z Gorzowa Wielkopolskiego. Następnie Anna Bachmann z Instytutu Zachodniego z Poznaniu wskazała w swoim wystąpieniu na znaczenie organizacji pozarządowych dla relacji polsko-niemieckich. Uwarunkowania i perspektywy współpracy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi na pograniczu polsko-niemieckim były tematem wystąpienia Gunnara Pajera z Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą. Na zakończenie panelu prof. dr hab. Zbigniew Czachór dokonał swoistego podsumowania współpracy polsko-niemieckiej wskazując na potrzebę nowych impulsów w tym obszarze.

W części popołudniowej odbyły się dwa panele w ramach III Transgranicznej Konferencji Naukowej "Rozwój na peryferiach?". Pierwszy z nich był moderowany przez dr Jacka Jaśkiewicza Dziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Jako pierwszy swoje rozważania przedstawił prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa dokonując analizy uwarunkowań zarządzania rozwojem lokalnym. Następnie dr Agnieszka Kłos z SGH w Warszawie przedstawiła wystąpienie na temat roli instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju regionalnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorący udział już po raz trzeci w naszej konferencji dr Piotr Idczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odniósł się natomiast do problematyki misji strategii inteligentnej specjalizacji w przełamywaniu peryferyjności regionu. Następnie swoje wystąpienia na temat koncepcji dotyczących nowych form prawnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk (WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża). Reprezentujący UMCS z Lublina dr Piotr Tosiek podjął problematykę peryferyjności w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej w ujęciu politologicznym.

Ostatni panel był moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Jerzego Rossę. Jako pierwszy swoje wystąpienie na temat polsko-niemieckiej współpracy policyjnej przedstawił dr Krzysztof Gorazdowski  (WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża)wskazując na istniejące uwarunkowania prawne jak i praktykę w tym zakresie. Następnie dr Łukasz Wróblewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do problematyki wpływu granic państwowych na poziom rozwoju regionu przygranicznego. Reprezentujący Uniwersytet Gdański mgr Adam Mehring omówił wykorzystanie środków unijnych na rozwój komunikacji miejskiej w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. W II części tego panelu swoje wystąpienia przedstawili przedstawiciele naszej Uczelni: dr Marcin Cywiński na temat "Branża TSL wobec problemu migracyjnego", dr Albin Skwarek opisał system motywacyjny pracowników na podstawie zrealizowanych badań, dr Piotr Klatta (WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża)omówił problematykę spółdzielni europejskiej, zaś dr Tomasz Marcinkowski (WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża) zaprezentował problem najemców lokali komunalnych w oparciu o prowadzone badania w kontekście rozwoju lokalnego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i mediów a przedstawione referaty stały się istotnym punktem odniesienia w dyskusjach kuluarowych.

Back to top