|   EN

W piątek 17 kwietnia 2015 roku w auli PWSZ im. Jakuba z Paradyża odbyła się debata na temat „Bezpieczeństwo w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego - uwarunkowania krajowe i unijne”, w której uczestniczyli naukowcy i praktycy z Berlina, Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Dyskusja została zorganizowana w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo narodowe Polski, Zagrożenia i determinanty zmiany” przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w ramach projektu "Spotkania na pograniczu". Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Współpraca Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża.

 

Debata została zogniskowana wokół trzech wybranych problemów: migracji i handlu ludźmi, bezpieczeństwa energetycznego oraz różnorodnych aspektów bezpieczeństwa na pograniczu polsko-niemieckim. W swoim wystąpieniu dr Aleksandra Szczerba-Zawada (PWSZ im. Jakuba z Paradyża) dokonała analizy polityki imigracyjnej Unii Europejskiej zwracając uwagę na jej uwarunkowania prawne oraz znaczenie w kontekście bezpieczeństwa państw członkowskich. Pani Monika Lehman (Kierownik Oddziału Strategii i Programów Rządowych, Wydział Programów Europejskich i Rządowych, Lubuski Urząd Wojewódzki) natomiast przedstawiła założenia i cele projektu dotyczącego problematyki zwalczania handlu ludźmi realizowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

W drugiej części debaty dr Stefan Wallentin (wpd europe GmbH Berlin) opisał sytuacje bezpieczeństwa energetycznego Niemiec i Polski zwracając uwagę na wzrastające znaczenie produkcji energii z tzw. źródeł rozproszonych. Natomiast dr Albin Skwarek, (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) przedstawił wystąpienie na temat „Samowystarczalność energetyczna kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski”.  W trzeciej części debaty dr Piotra Klatta (PWSZ im. Jakuba z Paradyża) dokonał analizy bezpieczeństwa kulturowego województwa lubuskiego. Podsumowania wystąpień dokonał prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (Dyrektor ACSNiE PWSZ im. Jakuba z Paradyża) wskazując na wieloaspektowość problematyki bezpieczeństwa na pograniczu polsko – niemieckim w kontekście relacji bilateralnych oraz procesu integracji europejskiej.

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top