|   EN

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich- aktualności

Z radością informujemy, że dwa wnioski złożone przez zespół Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich zostały pozytywnie ocenione przez Fundację Konrada Adenauera.  Już w tym roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zostaną zrealizowane dwa projekty: I Polsko-Niemieckie Forum Regionalne oraz cykl debat i wykładów Spotkania na pograniczu. Szczegóły wkrótce.

Rozwój regionalny na pograniczu polsko-niemieckim

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się II TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?". Organizatorem tego wydarzenia naukowego były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorami konferencji byli Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Business and Innovation Centre z Frakfurtu nad Odrą oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy.

Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na procesy i mechanizmy lokalnych zmian społecznych, gospodarczych, kulturowych na tle procesów globalnych i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego). Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka rozwoju była traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem spotkania (a nawet zderzenia) teorii i praktyki.

W konferencji brali udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego - Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Sabina Ren, władz lokalnych, przedsiębiorcy polscy i niemieccy oraz naukowcy reprezentujący: TFH Wildau (Niemcy), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prelegenci z Niemiec: prof dr Michael Gross (TFH Wildau), Uwe Hoppe (Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Wschodniej Brandenburgii), Heike Gensing (Prezes Zarządu Business and Innovation Centre). W trakcie konferencji swoje wystąpienia przedstawili także: Ryszard Barański Marszałęk Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Józef Finster Prezes Zarządu Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze.

Wystąpienia prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe dotyczyły m.in. problematyki rozwoju regionalnego, roli i znaczenia klastrów, regulacji prawnych dotyczących samorządów lokalnych, innowacyjności, teorii modernizacji oraz determinantów rozwoju firm z sektora MŚP. Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem  uczestników obrad, wiele wystąpień kończyło się dyskusją i wymianą poglądów w trakcie obrad lub w kuluarach.

dr Tomasz Marcinkowski

W dniach 7-10 listopada studentki filologii niemieckiej Kinga Sikora, Katarzyna Jaźwińska, Maria Olczyk i Joanna Wołoszko wzięły udział w polsko-niemieckich warsztatach „Herbst der Freiheit” / „Jesień Wolności”. Warsztaty te odbyły się w Berlinie a stroną zapraszającą była Europejska Akademia Berlin oraz Fundacja Konrada Adenauera. W trakcie spotkania młodzi Polacy i Niemcy przeszli śladami dawnego podzielonego Berlina, wzięli udział w przemowie europejskiej Prezydenta Parlamentu Europejskiego Martina Schulza i wspólnie zastanawiali  się nad przyszłością zjednoczonej Europy. Warsztaty odbywały się w tle uroczystości z okazji 25-lecia upadku Muru Berlińskiego. 

Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali następujące pytania: Jak rozwinęły się zjednoczone Niemcy i demokratyczna Polska w ciągu ostatnich 25 lat? Co młode pokolenie wie o podzielonej Europie w czasach zimnej wojny i czego jeszcze warto sie dowiedzieć? Czym jest Europa dzisiaj i jak wspólnie wpłynąć na jej przyszły kształt i rozwój?  

W trakcie seminarium odbyły się spotkania ze świadkami historii, wizyty w miejscach wydarzeń, spacery po Berlinie i interaktywne warsztaty a także spotkanie ze Stefanem Weinertem  reżyserem dokumentalnego filmu „Die Familie” o losach podzielonego Berlina  Ukoronowaniem projektu był udział w uroczystej przemowie Prezydenta Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w dniu 9 listopada oraz w uroczystym bankiecie w Domu Kultur Świata.  Ponadto studentki zaproszone zostały do Ambasady RP w Berlinie, gdzie spotkały się między innymi z Marszałkiem Sejmu Radkiem Sikorskim.

Kinga, Kasia, Maria i Joasia wróciły z Berlina pełne wrażeń oraz z motywacją do dalszego studiowania języka niemieckiego i kultury oraz historii Niemiec. Wyjazd odbył się z inicjatywy Akademickiego Centrum Badań Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

(Koordynator wyjazdu dr Małgorzata Czabańska-Rosada)

PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEJ POLITYKI WSCHODNIEJ

W dniach 19-20 listopada 2014 r. w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Brandenburgia w Berlinie odbyło się XVII Forum Polsko-Niemieckie. W tym roku poświęcone zostało one tematyce przyszłości europejskiej polityki wschodniej.

Podczas pierwszego dnia forum można było wysłuchać wystąpień prominentnych gości, w tym Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu Międzynarodowego Władysława Bartoszewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Zagranicznych RFN Franka-Waltera Steinmeiera. W swych przemówieniach prelegenci nawiązywali do ostatnich 25 lat przemian, które dokonały się w relacjach polsko-niemieckich. Podkreślali znaczenie wspólnej odpowiedzialności za przyszłość i dbałości o etos europejski.

W panelu dyskusyjnym, który poświęcony został polityce wobec Wschodu udział wzięli Sabine Adler (Deutschlandfunk), Paweł Kowal (Polska Razem Jarosława Gowina), Maria Przełomiec (TVP) oraz Andreas Schockenhoff (poseł do Bundestagu, CDU). Moderatorem dyskusji był Cornelius Ochmann z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (http://fwpn.org.pl/), która była współorganizatorem wydarzenia.

Rozmowa, którą toczyli między sobą dyskutanci nawiązywała często do sytuacji na Ukrainie. W kontekście bezpieczeństwa UE, podkreślano potrzebę strategicznej cierpliwości wobec polityki Władimira Putina, jak i potrzebę europejskiego wsparcia dla demokratycznych dążeń Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy.

Powołane w 1976 r. forum to spotkanie ekspertów, parlamentarzystów, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, jak i przedsiębiorców. Odbywa się ono na przemian w Polsce i Niemczech. Od lat 90. XX wieku za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich przyznawana jest przy tej okazji Nagroda Polsko-Niemiecka. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (http://www.schloss-trebnitz.de/pl/) oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (http://www.mdsm.pl/pl/). Tradycyjnie nagrodę tę wręczyli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

Drugi dzień forum poświęcono dyskusjom ekspertów na tematy: współpracy transgranicznej, zmian demograficznych w Polsce i w Niemczech oraz gospodarki jako siły napędowej stosunków polsko-niemieckich. Swoją grupę dyskusyjną miało również „Forum Młodych”, które debatowało na temat: Przyszłość z historią? Historia z przyszłością?

Forum Polsko-Niemieckie to z jednej strony okazja do wysłuchania eksperckich analiz, a z drugiej wyjątkowa możliwość do nawiązania kontaktów z wieloma twórcami inicjatyw polsko-niemieckich, którzy licznie na to forum przybywają.

 

 

 

Anna Wallentin

Back to top